Dekretem z dnia 14. czerwca 1976 r. ks. abp metropolita poznański Antoni Baraniak ustanowił przy kościele pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu nowy ośrodek duszpasterski mający spełniać odtąd wszelkie funkcje samodzielnej parafii. Postanowienia dekretu wchodziły w życie z dniem następnym tj. 15. czerwca 1976 r. Rektorem nowego ośrodka duszpasterskiego został ustanowiony dekretem z dnia 1. czerwca 1976 r. ks. Zbigniew Dawidziak. Ośrodek liczył wtedy 2.344 mieszkańców.

Do zasadniczego przekształcenia prezbiterium przystąpiono w sierpniu 1969 r. staraniem ks. prałata Władysława Swobody. Ściany prezbiterium zostały pokryte wykonanymi ze stiuku scenami z życia św. Stanisława Kostki, patrona kościoła. Centralne miejsce zajął wielki metalowy krzyż z figurą Pana Jezusa wykonaną z miedzi.

W kościele jako poewangelickim nie było żadnych stacji Drogi Krzyżowej. Umieszczone obecnie na filarach stacje Drogi Krzyżowej stanowią 14 płaskorzeźb w drzewie lipowym. Zostały one zakupione w Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, a ufundowane przez Marię Rutkiewicz ze Śmigla.

Kaplica MB Częstochowskiej
Po prawej stronie obok prezbiterium znajduje się kaplica MB Częstochowskiej. Przed powstaniem kaplicy pomieszczenie służyło jako kotłownia, w której znajdował się dużych rozmiarów piec do ogrzewania kościoła gorącym powietrzem. Od kotłowni prowadziły dwa kanały, przez które gorące powietrze było wprowadzane do kościoła.

Chór organowy nie jest wyodrębniony, lecz stanowi centralną część I piętra balkonów. Poprzednie organy, 17-głosowe, zostały sprzedane przez Urząd Likwidacyjny jako właściciela dóbr poniemieckich.
Montaż nowych organów był pierwszą poważną inwestycja w kościele.

Pierwotnie wieża kościoła była pokryta łupkiem, który był materiałem nietrwałym. Spadający z wieży łupek zaczął stanowić niebezpieczeństwo dla udających się do kościoła wiernych. W sprawie wykonania niezbędnych prac zawarto więc umowę z firmą blacharsko-dekarską Zdzisława Zieglera ze Śmigla pod nadzorem inż. M. Hoffmanna ze Starego Bojanowa.

Założenie marmurowej posadzki pociągało za sobą wymianę starych, sosnowych ławek, poważnie już uszkodzonych, na nowe. Nowe łaski ośmioosobowe z litego dęby, zostały wykonane przez firmę Grzegorza Chwirota, stolarza z Poznania. Pierwsza partia ławek została ustawiona 22. maja 1981 r.