Ks. Zbigniew Dawidziak – pochodzi z par. św. Mikołaja w Lesznie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. w Poznaniu. Od 1. września 1961 r. został mianowany wikariuszem w Wilkowie Polskim w dekanacie śmigielskim. Od 1. września 1965 r. do 30. czerwca 1966 r. pracował jako wikariusz w parafii Janków Zaleśni dekanat Odolanów.

Ks. Piotr Zawidzki – święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. w Poznaniu. Został skierowany najpierw do parafii w Czempiniu. Następnie od 1. lipca 1992 r. do 30. czerwca 1995 r. był wikariuszem w naszej parafii. Do 1999 r. był kapelanem grupy śmigielskiej Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej do Częstochowy.

Ks. Jan Stachowiak – pochodzi z parafii Radomicko w dekanacie śmigielskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 r. Pomagał w parafii w czasie choroby ks. proboszcza od 11. maja do 16. września 1985 r.