Lista ministrantów parafii św. Stanisława Kostki w Śmiglu

Wspólnota Grupy św. Józefa czyli Klub Seniora przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu powstała w 2004 roku w październiku. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki. Pieczę duchową sprawuje proboszcz parafii, ks. kan. Tadeusz Fołczyński, który jest obecny na każdym spotkaniu o ile powalają na to jego obowiązki.